.

 

 

 

Danmarksd Jægerforbund

RSS feed for Danmarks Jægerforbund
  1. Efter et år med nedgang i antal jagttegnsaspiranter, er antallet nu igen på vej op. Det viser nye tal fra 2019. Og 2020 byder muligvis på spændende overraskelser.
  2. DJ søger jagttegnskursuslærere, der har lyst til at fortælle os om deres oplevelser med undervisningsmaterialerne. Evalueringerne foretages via telefoninterviews.
  3. Jægerforbundet er medunderskriver af åbent brev til miljø- og fødevareministeren, som anmoder på det kraftigste om et stop for muslingefiskeri i Aarhusbugten. Bundlevende fisk er stort set væk. Det samme er store flokke af dykænder og edderfugle.
  4. Den britiske regering indsamler i øjeblikket viden om et kontroversielt forslag om forbud mod import og eksport af trofæer ind og ud af Storbritannien. Et forbud kan ramme danske trofæjægere hårdt.
  5. Miljøminister Lea Wermelin har i dag meldt ud, at hun vil lovliggøre brug af natsigtemidler i kampen mod mårhunden. Men hun vil ikke sige hvornår. Jægerforbundet er kritisk.
Image Module
DME Rifling Header Graphic 1
© 2018 by Reloading.dk
Cartridge_308.jpg

2018 Ballevej.dk