.

 

 

 

Lidt om fældebygning

Ornitologer og jægere samarbejder om lovlig fældefangst

Tirsdag, 24. mar 2015

En aktuel sag om ulovlig anvendelse af fælder på Sydfyn giver anledning til fælles fodslag mellem DOF og DJ.

Danmarks Jægerforbund har i samarbejde Dansk Ornitologisk Forening udarbejdet en folder, der guider til korrekt og lovlig brug af fælder, og de to foreninger gør nu i fælleskab opmærksom på, at det er i alles interesse at reglerne overholdes.

Regulering ved brug af fælder er en del af vildtplejen, der har hjemmel i lovgivningen om jagt og vildtforvaltning. Jægerne mener, at fældefangst er et væsentligt værktøj i forbindelse med bestandspleje, mens ornitologerne på deres side frygter bifangst af rovfugle og andre fredede arter. Derfor er der brug for samarbejde.

Brugen af fælder til regulering skal have til formål at regulere enkeltindivider i bestande af rovpattedyr og kragefugle, der gør skade i et lokalt område. For at kunne regulere vildt med fælder kræver det dog, at man er opmærksom på flere ting.

Desværre dukker der med jævne mellemrum eksempler op på ulovlig brug af fælder. Det er senest sket her i marts 2015 på Sydfyn, hvor DOF har anmeldt en ulovlig 'rævefælde', hvori der var fanget en musvåge. Politiet blev tilkaldt og efterforskningen pågår stadig.

Derfor lyder opfordringen fra både DOF og Danmarks Jægerforbund: Sæt dig ordentligt ind i gældende lovgivning, der er beskrevet i Bekendtgørelse om vildtskader og hold dig ajour om eventuelle ændringer.

lb-lys.jpg

2018 Ballevej.dk